Українська фармацевтична галузь — одна із важливих складових національної системи охорони здоров’я, для якої інтереси пацієнта завжди стоять на першому місці. За роки незалежності українська фармацевтична галузь зробила серйозний прорив у виробництві, розробці нових форм лікарських засобів та приведенні умов виробництва та системи забезпечення якості до рівня вимог Європейського Союзу.

Однією із фармацевтичних компаній, що динамічно розвиваються є «Новеко Україна», яка розпочала свою історію в 2014 році i є послідовником українського зовнішньоторговельного об’єднання, в основу діяльності якого був покладений принцип «Працювати задля добробуту та здоров’я нації — найважливішої складової національної безпеки!». «Продуктовий» портфель компанії «Новеко Україна» налічує 16 продуктів.

Докладніше у статті журналу Сучасна Фармація